مجموعه اتاق فرار

اسکیپ هتل

مجموعه «اسکیپ هتل» تاکنون بازی آرایشگر شیطانی را ارائه داده است.

اتاق فرار آرایشگر شیطانی
اصفهان، خیابان استانداری
تلفن: 09058430415

وبسایت: escapehotel.ir

اینستاگرام: escapehotel.ir