مجموعه اتاق فرار

اسکیپ می

مجموعه «اسکیپ می» تاکنون بازی‌های متل بوداپست، فرار از مدرسه، فریتز هابر، سرقت از بانک، فرار از زندان و معمای تسلا را ارائه داده است.

اتاق فرار متل بوداپست
تقاطع بزرگراه حکیم و بزرگراه ستاری، مجتمع تجاری کورش، طبقه دوم، جنب شهربازی، اتاق فرار متل بوداپست
تلفن: 02144971450

اتاق فرار از مدرسه
میدان فلسطین، خیابان طالاقانی، نبش خیابان سرپرست، جنب بانک صادرات ایران، پلاک ۵۲۸ ، اتاق فرار از مدرسه
تلفن: 02166174415

اتاق فرار فایتز هابر
تقاطع بزرگراه حکیم و بزرگراه ستاری، مجتمع تجاری کورش، طبقه دوم. جنب شهربازی، اتاق فرار فایتز هابر
تلفن: 02144971450

اتاق فرار سرقت از بانک
تقاطع بزرگراه حکیم و بزرگراه ستاری، مجتمع تجاری کورش، طبقه دوم. جنب شهربازی، اتاق فرار سرقت از بانک
تلفن: 02144971450

اتاق فرار از زندان
خیابان شریعتی بعد از خیابان دولت(شهید کلاهدوز) پلاک ۱۵۹۴-۱۵۹۶ ، اتاق فرار از زندان
تلفن: 02122001726

اتاق فرار معمای تسلا
تقاطع بزرگراه حکیم و بزرگراه ستاری، مجتمع تجاری کورش، طبقه دوم. جنب شهربازی، اتاق فرار معمای تسلا
تلفن: 02144971450