مجموعه اتاق فرار

اسکیپ مستر

مجموعه «اسکیپ مستر» تاکنون بازی‌های ماوراالطبیعه، غسال، شکنجه، هیولا و توهم را ارائه داده است.

اتاق فرار ماوراالطبیعه
نارمک، ۴۶ متری ثانی، خیابان طاهری، پلاک ۱۷۶، اتاق فرار ماواالطبیعه
تلفن: 09378845694

اتاق فرار غسال
نارمک، ۴۶ متری ثانی، خیابان طاهری، پلاک ۱۷۶، اتاق فرار غسال
تلفن: 09378845694

اتاق فرار شکنجه
نارمک خیابان 46 متری ثانی خیابان سمنگان پلاک 24 زنگ سمت راست، اتاق فرار شکنجه
تلفن: 09378845694

اتاق فرار هیولا
نارمک خیابان 46 متری ثانی خیابان سمنگان پلاک 24 زنگ سمت راست، اتاق فرار هیولا
تلفن: 09378845694

اتاق فرار توهم
نارمک، ۴۶ متری ثانی، خیابان طاهری، پلاک ۱۷۶، اتاق فرار توهم
تلفن: 09378845694

وبسایت مجموعه: escapemaster.ir

اینستاگرام: escapemaster.ir