مجموعه اتاق فرار

اسکیپ مز تبریز

مجموعه «اسکیپ مز» تاکنون بازی های گروگان، شکنجه، اتاق شرلوک، سرقت از بانک و جراح دیوانه را ارائه داده است.

شعبه یک
تبریز، جنب مسجد کبود، پاساژ ستاره المپیک (پاساز کبود)، پلاک ۲۴۳

شعبه دو

تبریز، نصف راه، مجتمع ستاره باران، پردیس سینمایی ستاره باران تبریز، روبروی سالن شماره چهار