مجموعه اتاق فرار

اسکیپ مدنس

مجموعه اسکیپ مدنس فعالیت خود را از پاییز 1400 با افتتاح اتاق فرار موزه وارانسی در منطقه پیروزی تهران آغاز نمود.