مجموعه اتاق فرار

اسکیپ لند کرج

مجموعه «اسکیپ لند کرج» تاکنون بازی هانیبال را ارائه داده است.

اتاق فرار هانیبال
خیابان اصلی گوهردشت ( آزادی)، نبش ۱۲ شرقی، پلاک ۴۵۴، طبقه اول، اتاق فرار هانیبال