مجموعه اتاق فرار

اسکیپ لند تهران

مجموعه «اسکیپ لند تهران» تاکنون بازی کاروان سرای متروکه را ارائه داده است.

اتاق فرار کاروانسرای متروکه
منطقه 22، شهرک گلستان، بلوار امیرکبیر، نبش خیابان گل آذین، جنب رستوران سه سار، اتاق فرار کاروانسرای متروکه
تلفن: 09199095592