مجموعه اتاق فرار

اسکیپ لانگ وی

مجموعه «اسکیپ لانگ وی» تاکنون بازی خون بها را ارائه داده است.

اتاق فرار خون بها
تهران، خ کریم خان، خ ایرانشهر، کوچه دهقانی نیا
تلفن: 09122863927

اینستاگرام: longway_escape