مجموعه اتاق فرار

اسکیپ سنتر اصفهان

مجموعه «اسکیپ سنتر اصفهان» تاکنون بازی های نفرین آمیتیست، فوکوشیما، هویت مخفی، هیپنوتیزم، جیغ، سادیسم را ارائه داده است.

اتاق فرار نفرین آمیتیست
اصفهان، شیخ صدوق، چهار راه وکلا، زیرگذر، اتاق فرار نفرین آمیتیست
تلفن: 03136636828

اتاق فرار فوکوشیما
اصفهان، شیخ صدوق، چهار راه وکلا، زیرگذر، اتاق فرار فوکوشیما
تلفن: 03136636828

اتاق فرار هویت مخفی
اصفهان، شیخ صدوق، چهار راه وکلا، زیرگذر، اتاق فرار هویت مخفی
تلفن: 03136636828

اتاق فرار هیپنوتیزم
اصفهان، شیخ صدوق، چهار راه وکلا، زیرگذر، اتاق فرار هیپنوتیزم
تلفن: 03136636828

اتاق فرار جیغ
اصفهان، خیابان میر، بعد از پاساژ پگاه، کوچه شماره 26، پلاک 25، اتاق فرار جیغ
تلفن: 03136623058

اتاق فرار سادیسم
اصفهان، خیابان میر، بعد از پاساژ پگاه، کوچه شماره 26، پلاک 25، اتاق فرار سادیسم
تلفن: 03136623058