مجموعه اتاق فرار

اسکیپ سنتر اصفهان

مجموعه «اسکیپ سنتر اصفهان» تاکنون بازی های نفرین آمیتیست، فوکوشیما، هویت مخفی، هیپنوتیزم، جیغ، سادیسم، سافاری مرگ و مسافر روانی را ارائه داده است.

اتاق فرار نفرین آمیتیست
اصفهان، شیخ صدوق، چهار راه وکلا، زیرگذر، اتاق فرار نفرین آمیتیست
تلفن: 03136636828

اتاق فرار فوکوشیما
اصفهان، شیخ صدوق، چهار راه وکلا، زیرگذر، اتاق فرار فوکوشیما
تلفن: 03136636828

اتاق فرار هویت مخفی
اصفهان، شیخ صدوق، چهار راه وکلا، زیرگذر، اتاق فرار هویت مخفی
تلفن: 03136636828

اتاق فرار هیپنوتیزم
اصفهان، شیخ صدوق، چهار راه وکلا، زیرگذر، اتاق فرار هیپنوتیزم
تلفن: 03136636828

اتاق فرار جیغ
اصفهان، خیابان میر، بعد از پاساژ پگاه، کوچه شماره 26، پلاک 25، اتاق فرار جیغ
تلفن: 03136623058

اتاق فرار سادیسم
اصفهان، خیابان میر، بعد از پاساژ پگاه، کوچه شماره 26، پلاک 25، اتاق فرار سادیسم
تلفن: 03136623058

اتاق فرار سافاری مرگ
اصفهان، مجموعه تفریحی باغ جوان
تلفن:09136480401

اتاق فرار مسافر روانی
اصفهان، مجموعه تفریحی باغ جوان
تلفن:09136480401

اینستاگرام: escapecenterisf

وبسایت: escapecenterisf.com