مجموعه اتاق فرار

خاموش

مجموعه اسکیپ روم خاموش در تابستان ۱۴۰۱ با هدف طراحی و اجرای بازی های اتاق فرار شکل گرفت.
این مجموعه از چند اتاق فرار و یک کافه تشکیل شده که اولین بازی آن به نام پری افتتاح شد.
به زودی بازی دوم و کافه راه اندازی خواهد شد.