مجموعه اتاق فرار

اسکیپ رانر

مجموعه «اسکیپ رانر» تاکنون بازی پرستیژ را ارائه داده است.

اتاق فرار پرستیژ
تقاطع همت، آزادگان جنوب ورودی شهرک گلستان( شهرک راه آهن)، خ یاسمن، خ طوبی، جنب آتش نشانی، پلاک یک، اتاق فرار پرستیژ
تلفن: 09903031740