مجموعه اتاق فرار

اسکیپ دِ دارکنس

مجموعه «اسکیپ د دارکنس» تاکنون بازی‌های  آوانگارد، ناقوس مرگ، نگاتیو را ارائه داده است.

اتاق فرار آوانگارد
کرج،باغستان،کوی گوهر، اتاق فرار آوانگارد
تلفن: 09353447033

اتاق فرار ناقوس مرگ
کرج،باغستان،کوی گوهر، اتاق فرار ناقوس مرگ
تلفن: 09353447033

اتاق فرار نگاتیو
کرج،باغستان،کوی گوهر، اتاق فرار نگاتیو
تلفن: 09353447033

فالو کنید تخفیف بگیرید