مجموعه اتاق فرار

اسکیپ تیم

مجموعه «اسکیپ تیم» تاکنون بازی هلاکستان را ارائه داده است.

اتاق فرار هلاکستان
کرج، چهارراه گلزار به سمت 45 متری گلشهر، خیابان بهار شرقی، جنب میوه فروشی رحمانی، پلاک 28
تلفن: 09126655680