مجموعه اتاق فرار

اسکیپ تلنت

مجموعه «اسکیپ تلنت» تاکنون بازی خوابگاه را ارائه داده است.

اتاق فرار خوابگاه
تهران، وحیدیه، پارک تسلیحات
تلفن: ٠٩١٢٨٨٦٨٧٤٨

اینستاگرام: escapetalent