مجموعه اتاق فرار

اسکیپ اشتباه

مجموعه «اسکیپ اشتباه» تاکنون بازی مشاوره مرگ را ارائه داده است.

اتاق فرار مشاوره مرگ
پیروزی ، پل ششم بلوار ابوذر ، خیابان بقایی ( آقاجانلو ) ، خیابان انصار ، خیابان دلیران ، پلاک ۲۸ ، درب قرمزرنگ
تلفن:
09127951686