مجموعه اتاق فرار

اسکیپ اسکری

مجموعه «اسکیپ اسکری» تاکنون بازی‌های هتل جهنمی، شی، رهایی و بختک را ارائه داده است.

اتاق فرار هتل جهنمی
سردار جنگل جنوبی – بهار غربی – پلاک 52 اتاق فرار هتل جهنمی

اتاق فرار رهایی
سردار جنگل جنوبی – بهار غربی – پلاک 52 اتاق فرار رهایی

اتاق فرار بختک
آریا شهر،آیت الله کاشانی غرب، بعد از پل ستاری، روبه روی موسسه مالی اعتباری کوثر، پلاک ۱۳۱، اتاق فرار بختک

اتاق فرار SHE
آریا شهر،آیت الله کاشانی غرب، بعد از پل ستاری، روبه روی موسسه مالی اعتباری کوثر، پلاک ۱۳۱، اتاق فرار SHE

اتاق فرار گالری
جنت آباد، بلوار کبیری طامه (شاهین شمالی)، لاله هشتم

وبسایت: escapescary.com