مجموعه اتاق فرار

اسکیپ اسکری

مجموعه «اسکیپ اسکری» تاکنون بازی‌های هتل جهنمی، شی، رهایی و بختک را ارائه داده است.

اتاق فرار هتل جهنمی
سردار جنگل جنوبی – بهار غربی – پلاک 52 اتاق فرار هتل جهنمی
وبسایت: escapescary.com

اتاق فرار رهایی
سردار جنگل جنوبی – بهار غربی – پلاک 52 اتاق فرار رهایی
وبسایت: escapescary.com

اتاق فرار بختک
آریا شهر،آیت الله کاشانی غرب، بعد از پل ستاری، روبه روی موسسه مالی اعتباری کوثر، پلاک ۱۳۱، اتاق فرار بختک
وبسایت: escapescary.com

اتاق فرار SHE
آریا شهر،آیت الله کاشانی غرب، بعد از پل ستاری، روبه روی موسسه مالی اعتباری کوثر، پلاک ۱۳۱، اتاق فرار SHE
وبسایت: escapescary.com

اتاق فرار گالری
جنت آباد، بلوار کبیری طامه (شاهین شمالی)، لاله هشتم، پلاک ۳۹
وبسایت: escapescary.com