مجموعه اتاق فرار

اسکیپ آو هارر

مجموعه «اسکیپ او هارر» تاکنون بازی های قتل در هالووین، فرار کن یا بمیر، گردانه مرگ، نبش قبر را ارائه داده است.

اتاق فرار قتل در هالووین
تهرانپارس، میدان شاهد، خیابان 196 شرقی، پلاک328، اتاق فرار قتل در هالووین
تلفن: 09390594094

تلفن: 09103837608

اتاق فرار فرار کن یا بمیر
تهرانپارس، میدان شاهد، خیابان 196 شرقی، پلاک328، اتاق فرار فرار کن یا بمیر
تلفن: 09390594094

تلفن: 09103837608

اتاق فرار گردانه مرگ
تهرانپارس، میدان شاهد، خیابان 196 شرقی، پلاک328، اتاق فرار گردانه مرگ
تلفن: 09390594094

تلفن: 09103837608

اتاق فرار نبش قبر
تهرانپارس، میدان شاهد، خیابان 196 شرقی، پلاک328، اتاق فرار نبش قبر
تلفن: 09390594094

تلفن: 09103837608

فالو کنید تخفیف بگیرید