مجموعه اتاق فرار

اسکور اسکیپ

مجموعه اتاق فرار اسکور اسکیپ اولین بازی خود را با نام سیتن Satan ارائه داده است.
آدرس:
اتوبان نواب شمال به جنوب بعد از ازادی کوچه فرج الهی پلاک 11