مجموعه اتاق فرار

اسپاد اسکیپ

مجموعه اسپاد اسکیپ Espad Escape فعالیت خود را با افتتاح اتاق فرار جامانده در منطقه جیحون تهران آغاز کرد.
اتاق فرار جامانده
خیابان جیحون، بین مرتضوی و کمیل، پلاک ۸۸