مجموعه اتاق فرار

Step Up

مجموعه «استپ آپ» تاکنون بازی کارما را ارائه داده است.

اتاق فرار کارما
نارمک، پایین تر ازمیدان نبوت ( هفت حوض )، کوچه آقایی