مجموعه اتاق فرار

استار اسکیپ

مجموعه «استار اسکیپ » تاکنون بازی قصاب قاتل را ارائه داده است.

اتاق فرار قصاب قاتل
نارمک، تقاطع خیابان گلستان و شهید ثانی، کوچه شهدوست خانی، پلاک۳
تلفن: 09300038138