مجموعه اتاق فرار

آی اسکیپ

مجموعه «آی اسکیپ» تاکنون بازی های نویسنده دیوانه و روانکاو تاریکی را ارائه داده است.

 

اتاق فرار نویسنده دیوانه
خیابان شریعتی-خیابان معلم – خیابان مرودشت – باغ موزه قصر – اتاق فرار آی اسکیپ – اتاق نویسنده دیوانه
تلفن: 09397755572

 

اتاق فرار روانکاو تاریکی
(با بازی آرش فلاحت پیشه)
ستاری شمال – بعد از خروجی هاشمی رفسنجانی شرق – خیابان زیتون – خیابان قدس – کوچه بروجردی ( ششم مرکزی ) – پلاک 12 – اتاق فرار آی اسکیپ – اتاق روانکاو تاریکی
تلفن: 09194248791