مجموعه اتاق فرار

آلارم اسکیپ

مجموعه «آلارم اسکیپ» تاکنون بازی نامادری را ارائه داده است.

اتاق فرار نامادری
کرج , مهرشهر، بلوار امام زاده طاهر، شهرک سلمان فارسی، کوچه معلم، پلاک 11
تلفن: 09355274223

اینستاگرام: alarm_escape