مجموعه اتاق فرار

آف اسکیپ

مجموعه «آف اسکیپ» تاکنون بازی نفرت را ارائه داده است.

اتاق فرار نفرت
خیابان تهرانپارس، خیابان ۱۸۲ شرقی، بین خیابان ۱۳۱ و ۱۳۳ ، جنب مکانیکی بیگی، پلاک 201
تلفن: 09308479626