مجموعه اتاق فرار

آراکس اسکیپ روم

مجموعه «آراکس اسکیپ» تاکنون بازی السا را ارائه داده است.

اتاق فرار السا
تهران,خیابان هنگام,چهار راه استقلال,خیابان استقلال,پلاک ۴۰۶
تلفن: ۰۹۹۱۲۸۰۱۳۹۸